Biserica Iancu Vechi - Matasari
Provocări pentru pastoraţia de astăzi,  Preot Constantin Stoica

O radiografie din perspectivă creştină a societăţii contemporane secularizate ne arată că predominante sunt individualismul autosuficient, consumismul şi preferinţa pentru divertisment, dorinţa de a dobândi cât mai multe bunuri materiale, în general preocupare exclusivă pentru propria persoană şi indiferenţă faţă de cei din jur.

Duhul secularizat al lumii de astăzi este în dezacord cu învăţătura Bisericii, care are în centru persoana umană, ce poartă în ea chipul lui Dumnezeu şi are perspectiva mântuirii. Învăţătura Bisericii ne îndeamnă la dragoste faţă de semeni şi solidaritate, la unitate şi bună înţelegere, iar nu la ură, dezbinare şi indiferenţă. Apoi, Evanghelia ne îndeamnă la echilibru şi la detaşare de bunurile materiale, ce nu trebuie să devină un scop în sine sau unica preocupare în viaţă.

De aici rezultă şi actualitatea permanentă a mesajului Evangheliei Mântuitorului Iisus Hristos, ca o cale perpetuă de urmat în istoria umanităţii. Din păcate, duhul secular de astăzi influenţează şi chiar afectează viaţa religioasă a credincioşilor şi mai ales a generaţiilor mai tinere, aflate la vârsta căutărilor şi a marilor întrebări.

La toate acestea se adaugă şi încercările permanente ale unor grupuri umaniste de contestare a rolului şi activităţii Bisericii în societate şi de relativizare a valorilor sociale autentice, mai ales cele referitoare la viaţa şi demnitatea umană şi la familie.

Ce trebuie făcut din punct de vedere pastoral?

Biserica trebuie să continue cu şi mai multă insistenţă să promoveze valorile creştine în societate, prin intensificarea activităţii pastorale, educaţionale şi sociale, în primul rând la nivelul parohiei, celula de bază a Bisericii. Lucrarea pastorală trebuie să fie clară şi coerentă, susţinută de cateheze, predici şi cuvinte de învăţătură adecvate cu scopul receptării corecte a învăţăturii de credinţă, a îndreptării percepţiilor greşite, a practicilor necanonice şi pentru promovarea unei spiritualităţi autentice. Este foarte important ca în comunităţile parohiale să fie receptată corect învăţătura Bisericii despre rugăciune, post şi alte mijloace duhovniceşti, despre Sfintele Taine, despre participarea la Sfânta Liturghie, despre iubire, milostenie şi alte virtuţi etc.

Apoi, trebuie acordată atenţie tuturor categoriilor de vârste din comunitatea parohială (copii, adolescenţi, adulţi, vârstnici) pentru ca aceştia să nu piardă contactul cu Biserica. O atenţie specială trebuie acordată intelectualilor din parohie care trebuie implicaţi în diferite activităţi.

Biserica parohială nu trebuie să fie percepută doar cu un rol strict liturgic şi de prestare de servicii religioase, aşa cum au impresia chiar mulţi dintre credincioşii noştri. În parohie sunt foarte bine receptate şi alte activităţi, ca de exemplu cele specifice organizate cu generaţiile tinere, serile duhovniceşti, mesele rotunde, ciclurile de cateheze, concertele de muzică religioasă, serile de film religios şi chiar conferinţe pe teme diverse (religie, filozofie, ştiinţă) pentru a răspunde preocupărilor din comunităţile de credincioşi.

Toate acestea contribuie la receptarea bisericii parohiale drept oază de spiritualitate, factor de unitate şi coeziune socială cu rol educaţional, cultural şi de promovare a valorilor autentice în societate.

Anul 2015 a fost proclamat de către Sfântul Sinod ca An omagial al misiunii parohiei şi mănăstirii azi în Patriarhia Română. Vom avea cu toţii, cler şi credincioşi, oportunitatea să medităm la locul şi rolul Bisericii în societate şi la ceea ce avem de făcut pentru a răspunde provocărilor duhului secular din societatea contemporană.