Biserica Iancu Vechi - Matasari
Hramul de toamna (20 septembrie) - Parohia Iancu Vechi-Mătăsari din Capitală își sărbătorește Sfinții ocrotitorii!

            În fiecare an, în ziua de 20 septembrie, parohia Iancu Vechi-Mătăsari din Capitală își sărbătorește ocrotitorii, pe Sfinții Mari Mucenici Eustatie și soția sa, Teopista, cu cei doi fii ai lor, Agapie și Teopist - Hramul de toamnă. Familia de Sfinți mucenici, a fost martirizată la Roma în timpul împăratului Hadrian (117-138), nedorind a se lepăda de credința în Mântuitorul Hristos.

           Părticele din cinstitele lor moaște au fost aduse la biserica Iancu Vechi-Mătăsari în anul 1840 de un credincios din București, Mihai Zidaru, de la Baia - prima cetate de scaun a Moldovei (sec. al XIV-lea). De atunci sunt păstrate ca un dar de mare preț al bisericii și venerate cu evlavie de credincioși. Noua raclă din argint cu moaştele Sfinţilor Mucenici, a fost sfinţită de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel în ziua de 30 martie 2013.

           Sfântul Mare Mucenic Eustație a fost un vestit comandant în armata împăratului roman Traian (98-117), care înainte de a se converti la credința în Hristos se numea Plachida. Era ca un alt Cornelie, despre care pomenesc Faptele Apostolilor, în toate lucrurile bune desavarșit, afară numai că nu avea credința în Domnul nostru Iisus Hristos, "fară de care toate lucrurile cele bune sunt moarte". În timp ce se afla la vânătoare, Plachida a întâlnit o cireadă de cerbi pe care a început să o urmărească. La un moment dat, între coarnele unui cerb, a văzut strălucind chipul Mântuitorului Iisus Hristos pe Sfânta Cruce, iar o voce din cer i-a spus: Pentru ce mă gonești Plachida? Eu sunt Hristos. Mergi la unul dintre preoții mei care îți va arăta calea pe care să o urmezi!

           Plachida a mers la un preot din Roma care i-a predicat învățătura creștină, apoi a primit Taina Sfântului Botez împreună cu toată familia lui. El a fost botezat cu numele de Eustație, soția sa a primit numele de Teopista, iar cei doi fii ai lor, Agapie și Teopist.

           Nu peste multă vreme, Eustație și-a pierdut averea, soția sa a fost luată în robie, iar cei doi fii au fost răpiți de fiare sălbatice. Sărac și îndurerat, dar cu nădejde în Dumnezeu, Eustație a trăit cincisprezece ani într-un sat din Egipt ca păstor al oilor și paznic al pământurilor unui om bogat. În urma unei înfrângeri pe câmpul de luptă, împăratul Traian și-a adus aminte de viteazul său comandant Plachida pe care l-a rechemat la Roma. Pe drumul de întoarcere, cu ajutorul lui Dumnezeu, Eustație și-a reîntâlnit soția si pe cei doi fii. Datorită iscusinței militare a Sfântului Eustație, împăratul Traian i-a învins pe dușmani și i-a redat comandantului său demnitatea inițială.

          În timpul împăratului roman Hadrian (117-138), Eustație și familia sa au avut din nou de suferit. Când a aflat că sunt creștini, împăratul i-a obligat să jertfească idolilor. Eustație, Teopista și cei doi fii ai lor, Agapie și Teopist, au refuzat, astfel că au fost aruncați în groapa leilor, care nu s-au atins de dânșii.  Atunci, împăratul a poruncit să fie aruncați într-un cuptor de aramă înroșit. Însă, din rânduiala lui Dumnezeu, trupurile lor nu au fost mistuite de flăcări, spre mirarea împăratului și a păgânilor și spre bucuria creștinilor.

        După moartea lor martirică, creștinii din Roma au luat cinstitele lor trupuri și le-au îngropat după cuviință, slăvind pe Dumnezeu, Cel ce este minunat întru Sfinții Săi.

                                                                                       ***   ***  ***

          Slujbele vor fi oficiate pe podiumul amplasat pe spatiul verde, în curtea bisericii. Anul acesta, hramul de toamnă al parohiei Iancu Vechi-Mătăsari se va desfășura după următorul program:

Sâmbătă:

        17.00 - 19:00 - slujba Vecerniei cu Litie

             Procesiune în jurul bisericii, cu racla în care se află Sfintele moaște.

        19.00 - Concert de muzică corală - în interpretarea Corului mixt CANTICUM, dirijat de dl. Răzvan RĂDOS

Duminică:

            8:00 - 10:00    Slujba Utreniei și Acatistul Sf. M.Mc. Eustaţie 

          10:00 -11:30    Sfânta Liturghie

                            * slujba Parastasului pentru ctitorii și slujitorii adormiți în Domnul

TROPAR:

             "Mucenicii Tăi, Doamne, întru nevoinţele lor, cununile nestricăciunii au dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru. Că având tăria Ta, pe chinuitori au învins; zdrobit-au şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule."