Biserica Iancu Vechi - Matasari
S-a sfinţit Biserica „Iancu Vechi“ - Mătăsari

Credincioşii Parohiei Iancu Vechi - Mătăsari din Capitală au fost zilele acestea în sărbătoare. Preasfinţitul Varsanufie Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, a sfinţit, prin stropirea cu agheazmă şi ungerea cu untdelemn, noua biserică.

După 11 ani în care Sfintele Slujbe au fost săvârşite în spaţii inadecvate, iar apoi la demisolul noului lăcaş de cult, ziua de ieri a reprezentat un moment deosebit pentru credincioşii Parohiei Iancu Vechi - Mătăsari, deoarece a fost săvârşită pentru prima dată Sfânta Liturghie în biserica mare a parohiei, cu hramurile "Adormirea Maicii Domnului" şi "Sfântul Eustatie".

În pragul marii sărbători a Naşterii Domnului, Preasfinţitul Varsanufie Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, împreună cu un sobor de preoţi şi diaconi, a săvârşit ieri slujba de sfinţire a bisericii, apoi slujba Sfintei Liturghii.

Biserica a fost plină de credincioşii care au venit să se împărtăşească de arhiereştile binecuvântări, la eveniment fiind invitaţi reprezentanţi ai autorităţilor locale, directorii şi profesorii de religie de la şcolile publice din parohie, binefăcători şi donatori care au contribuit la construirea şi împodobirea sfântului lăcaş de închinăciune.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Corul "Symbol" al Patriarhiei Române, condus de părintele profesor Jean Lupu, care, după slujba Sfintei Liturghii, a susţinut şi un concert de colinde.

După citirea Sfintei Evanghelii rânduită în duminica dinaintea sărbătorii Naşterii Domnului, respectiv Evanghelia genealogiei Mântuitorului Iisus Hristos, PS Varsanufie a tâlcuit credincioşilor înţelesurile pericopei, de ce sfinţii evanghelişti Matei şi Luca relatează genealogia Mântuitorului.

"În această genealogie sunt pomeniţi toţi aceşti părinţi, strămoşi după trup ai Mântuitorului. Evanghelia după Matei a fost adresată poporului ales care păstra Revelaţia dumnezeiască şi aştepta, după cuvântul multor prooroci, venirea lui Mesia. Aceste cuvinte cu care începe Evanghelia arată mai întâi că Iisus este mântuitorul poporului evreu şi, apoi, numele de Hristos pe care îl poartă arată că el a fost uns, după cum arată proorociile, ca un împărat, însă nu cu untdelemn, cum erau unşi regii şi proorocii, ci cu Duh Sfânt, de la care a primit putere să vestească Evanghelia pe care Tatăl I-a dat-o să o vestească lumii.

Faptul că Mântuitorul este numit fiul lui Avraam şi fiul lui David, cele mai mari personalităţi ale poporului evreu, îl arată pe El ca fiind cel proorocit de prooroci", a arătat PS Varsanufie.

De asemenea, Preasfinţia Sa a precizat că, prin istorisirea genealogiei Mântuitorului, se arată atât umanitatea Mântuitorului, cât şi divinitatea Sa, fiind Dumnezeu adevărat şi om adevărat, fundamentând dogma unirii ipostatice. De asemenea, menţionaţi fiind toţi strămoşii Mântuitorului, putem vedea că cele trei mari religii ale lumii - creştinismul, mozaismul şi mahomedanismul - au aceleaşi rădăcini.

Genealogia după Sfântul Luca, a mai arătat Preasfinţitul Varsanufie, are o altă formă, fiind una descendentă, care coboară de la Mântuitorul până la Matusalem şi ajungând până la Adam, pe care îl numeşte Fiul lui Dumnezeu, arătând astfel divinitatea, legătura directă a Mântuitorului cu Dumnezeu Tatăl.

După slujbă, PS Părinte a oferit părintelui paroh Constantin Stoica, din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, Ordinul "Sanctus Stephanus Magnus". De asemenea, au mai primit distincţii părintele diacon Horia Măluşanu, precum şi unii consilieri ai Bisericii.

La finalul Sfintei Liturghii, părintele consilier patriarhal Constantin Stoica, parohul Bisericii Iancu Vechi - Mătăsari, a mulţumit Preasfinţitului Părinte Varsanufie pentru arhiereştile binecuvântări transmise şi pentru bucuria pe care a făcut-o credincioşilor de a veni şi de a sfinţi biserica, săvârşind şi slujba Sfintei Liturghii.

De asemenea, a mulţumit credincioşilor pentru sprijinul pe care l-au acordat bisericii şi părintelui profesor Constantin Corniţescu, cel care a păstorit parohia până recent, pentru tot ceea ce a făcut, anunţând, în acelaşi timp, că de anul viitor vor demara lucrările la pictura sfântului lăcaş de închinăciune.

"În perioada următoare vom începe lucrările de pictură, vom da comandă pentru stranele şi catapeteasma bisericii, vom continua şi alte lucrări exterioare, cum ar fi iluminatul şi parcul, şi vom termina lucrările la clădirea de lângă biserică şi vom propune permanenţei Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Bucureştilor construirea unui Centru social cultural "Sfântul Mare Mucenic Eustatie", deoarece biserica noastră are părticele din moaştele marelui sfânt", a transmis părintele paroh Constantin Stoica.

La finalul slujbei, credincioşii prezenţi, bărbaţi şi femei, au putut să treacă prin Sfântul Altar, să se închine la Sfânta Masă şi să lase pomelnicele pentru a fi pomenite timp de 40 de zile, primind în dar şi iconiţe din partea PS Varsanufie.

De la fundaţie, la sfinţire

Vechea biserică a parohiei a fost construită în anul 1775 de o familie de credincioşi în timpul domniei lui Alexandru Ipsilante şi a mitropolitului Grigore al II-lea. Cutremurele au afectat structura de rezistenţă a bisericii, astfel încât a fost imperios necesară consolidarea structurii de rezistenţă. În ziua de 4 aprilie 2000, din cauza unei erori de execuţie a lucrărilor de consolidare a fundaţiei, biserica a fost deteriorată iremediabil, aşa că s-a ajuns la concluzia că biserica nu mai poate fi salvată, ci trebuie demolată şi construită una nouă.

Noul lăcaş de cult al Parohiei Iancu Vechi - Mătăsari a fost construit între anii 2004 şi 2009, prin strădania părintelui pr. univ. Constantin Corniţescu, cu sprijinul financiar al Primăriei sectorului 2 şi a numeroşi credincioşi din parohie. În anul 2008 a fost dat în folosinţă subsolul bisericii, iar în ultimele şase luni au fost realizate ultimele finisaje, urmând ca, din primăvara anului 2011, să înceapă lucrările de pictură ale noii biserici.

 

Galerie imagini